Prema Zakonu o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN 124/11), članak 36., Agencija je bila dužna voditi registar danih akreditacija nositelja zdravstvene djelatnosti, te će osigurati bazu podataka vezano uz akreditiranje.