Zdravstvena tehnologija je lijek, medicinski proizvod ili zdravstveni postupak koji se primijenjuje u svrhu prevencije, dijagnostike, liječenja ili rehabilitacije.