Pacijent u središtu (engl. „patient-centeredness, patient- focused care, patient-oriented care“) je model/pojam koji znači da bolesnik i njegova obitelj jesu i trebaju biti uključeni u zdravstvenu skrb kroz usku suradnju sa zdravstvenim osobljem i utječući na donošenje odluka i oblikovanje zdravstvene politike.
Na žalost, većini zdravstvenih ustanova diljem svijeta, osnove zdravstvene skrbi usmjerene osobi su nejasne. Svaka ustanova može imati svoj specifičan pristup u uspostavljanju modela „pacijent u središtu“, a preporuke Instituta Picker iz Bostona i njegovih sestrinskih organizacija u Europi mogu biti od koristi.