Prvi radni sastanak "Zajedno za kvalitetu"

U prostorijama Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi dana 3. lipnja 2014. održati će se prvi radni sastanak "Zajedno za kvalitetu". Tema sastanka je upoznavanje sa sustavom za dostavljanje izvješća o radu Povjerenstva za kvalitetu zdravstvene ustanove sukladno Zakonu o...

Prva Nacionalna konferencija

1. Nacionalna konferencija „Kvaliteta i sigurnost pacijenta, edukacija, akreditacija, procjena zdravstvenih tehnologija: Europska iskustva i perspektive“ Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi održana je 16.09.2013. godine u Zagrebu.
 
...