U svrhu praćenja i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite, Agencija je osmislila sustav za prikupljanje podataka koji nositeljima zdravstvene djelatnosti olakšava ispunjavanje i podnošenje obrazaca izvješća.

Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN, br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14) nositelji zdravstvene djelatnosti su zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici.

Obvezno praćenje pokazatelja kvalitete zdravstvene zaštite za nositelje zdravstvene djelatnosti u RH provodi Agencija.

Svi nositelji zdravstvene djelatnosti u obavezi su ispunjavati i Agenciji podnositi sljedeće obrasce:

a)  obrazac izvješća o pokazateljima kliničke učinkovitosti i dostupnosti svakih 6 mjeseci (Pravilnik o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene (NN 79/11))

b) obrazac izvješća o provođenju aktivnosti utvrđenih Planom i programom mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite svakih 6 mjeseci (Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN 124/11))

Temeljem Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN 124/11) u zdravstvenim ustanovama osniva se Povjerenstvo za kvalitetu zdravstvene ustanove. Povjerenstvo za kvalitetu zdravstvene ustanove u obavezi je ispunjavati i Agenciji podnositi sljedeće obrasce:

a) obrazac izvješća o radu Povjerenstva svakih 6 mjeseci (Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN 124/11))

b) obrazac izvješća o neočekivanim neželjenim događajima svakih 3 mjeseca (Pravilnik o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene (NN 79/11))

c) obrazac izvješća o ostalim neželjenim događajima (pokazateljima bolesnikove sigurnosti) svakih 6 mjeseci (Pravilnik o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene (NN 79/11)).