Osnovna područja djelatnosti Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi bile su: kvaliteta zdravstvene zaštite, akreditacija nositelja zdravstvene djelatnosti, procjena zdravstvenih tehnologija i edukacija.

Zakonom o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN 124/11) Agencija obavljala je sljedeće poslove:

 • provodila je postupak davanja, obnove i ukidanja akreditacije nositelja zdravstvene djelatnosti,
 • predlagala je ministru nadležnom za zdravstvo, u suradnji sa stručnim udrugama, plan i program mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite,
 • predlagala je ministru nadležnom za zdravstvo standarde kvalitete zdravstvene zaštite,
 • predlagala je ministru nadležnom za zdravstvo standarde kvalitete zdravstvene zaštite na svim razinama zdravstvene djelatnosti,
 • predlagala je ministru nadležnom za zdravstvo akreditacijske standarde,
 • provodila je postupak procjene zdravstvenih tehnologija,
 • vodila je bazu podataka procijenjenih zdravstvenih tehnologija,
 • uspostavljala je sustav za procjenu novih ili već postojećih zdravstvenih tehnologija,
 • predlagala je ministru nadležnom za zdravstvo pravilnik o procjeni zdravstvenih tehnologija,
 • provodila je trajnu edukaciju svih sudionika u procesu izrade procjene zdravstvenih tehnologija,
 • surađivala je s pravnim i fizičkim osobama na području procjene zdravstvenih tehnologija,
 • ostvarivala je međunarodnu suradnju na području procjene zdravstvenih tehnologija,
 • vodila je registar danih akreditacija nositelja zdravstvene djelatnosti te osigurava bazu podataka vezano uz akreditiranje, unapređivanje kvalitete zdravstvene zaštite, edukaciju i procjenjivanje medicinskih tehnologija,
 • obavljala je edukaciju na području osiguranja, unapređenja i promicanja kvalitete zdravstvene zaštite,
 • nadzirala je standarde zdravstvenih osiguranja,
 • provodila je postupak davanja, obnove i ukidanja akreditacije nositelja djelatnosti socijalne skrbi,
 • predlagala je ministru nadležnom za socijalnu skrb i ministru nadležnom za obitelj i međugeneracijsku solidarnost u dijelu koji se odnosi na obiteljske centre i usluge međugeneracijske solidarnosti, u suradnji sa stručnim udrugama, plan i program mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete usluga socijalne skrbi,
 • predlagala je ministru nadležnom za socijalnu skrb, ministru nadležnom za obitelj i međugeneracijsku solidarnost u dijelu koji se odnosi na obiteljske centre i usluge međugeneracijske solidarnosti standarde kvalitete usluga socijalne skrbi,
 • predlagala je ministru nadležnom za socijalnu skrb i ministru nadležnom za obitelj i međugeneracijsku solidarnost u dijelu koji se odnosi na obiteljske centre i usluge međugeneracijske solidarnosti optimalne standarde za usluge socijalne skrbi,
 • vodila je registar danih akreditacija nositelja djelatnosti socijalne skrbi te osigurava bazu podataka vezano uz akreditiranje, unapređivanje kvalitete usluga socijalne skrbi i edukaciju,
 • obavljala je edukaciju na području osiguranja, unapređenja i promicanja kvalitete usluga socijalne skrbi,
 • obavljala je i druge poslove na području osiguranja, unapređenja, promicanja i praćenja kvalitete zdravstvene zaštite i kvalitete usluga socijalne skrbi sukladno ovome Zakonu i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.