Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi (dalje u tekstu Agencija), temeljem članka 198., stavke 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 u daljnjem tekstu: ZJN 2016), provodi istraživanje tržišta za nabave malih vrijednosti  sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za projekt Uspostavljanje sustava akreditacije bolničkih zdravstvenih ustanova,  u trajanju od pet radnih dana (do 13. prosinca 2018. godine) te  poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu informativnih ponuda na našu email adresu aaz@aaz.hr s naznakom "Za sustav akreditacije".


ANALIZA TRŽIŠTA U PRIPREMI POSTUPAKA JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI (članak 198. ZJN 2016)

 

Agencija provodi analizu tržišta sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za slijedeće nabave male vrijednosti:

1.   Analiza tržišta sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave usluge - Savjetodavna usluga upravljanja projektom uspostavljanja sustava akreditacije bolničkih zdravstvenih ustanova.

Poveznica1

2.   Analiza tržišta sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave usluge - Usluga organizacije puta i smještaja te logistike za teoretski dio edukacije potencijalnih nacionalnih vanjskih ocjenitelja sustava akreditacije bolničkih zdravstvenih ustanova.

Poveznica2

3.   Analiza tržišta sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave usluge -  Savjetodavna usluga za unapređenje procesa praćenja kvalitete skrbi, sigurnosti pacijenta i IT potpore.

Poveznica3

4.   Analiza tržišta sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave usluge - Savjetodavna usluga za razvoj  sustava za elektroničko upravljanje dokumentima i zapisima (EDRMS) u upravljanju kvalitetom u  akreditaciji bolničkih zdravstvenih ustanova.

Poveznica4

5.   Analiza tržišta sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave usluge -  Savjetodavna usluga  razvoja informacijskog sustava za akreditaciju bolničkih zdravstvenih ustanova.

Poveznica5

6.   Analiza tržišta sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave usluge -  Usluga organizacije stručnog usavršavanja iz područja akreditacije bolničkih zdravstvenih ustanova namijenjenog zaposlenicima javne vlasti.

Poveznica6