Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 90/2011, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka Ustavnog suda) objavljujemo da Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju sa sljedećim gospodarskim subjektima:

 

-       BELADONA d.o.o., Ilije Gregorića 5, 10290 ZAPREŠIĆ, OIB 18371100689;

-       LJEKARNA JELENA NAGLIĆ ŠOŠTARČIĆ, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 10290 ZAPREŠIĆ, OIB 00871710838.