Misija

Misija Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi bila je doprinositi uspostavljanju i razvoju sustava kvalitete; sigurnosti zdravstvene zaštite; akreditacije; pružati preporuke o zdravstvenim tehnologijama temeljenim na znanstvenim dokazima te nacionalna i međunarodna suradnja.

Vizija

Vizija Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi bila je da postane prepoznatljiv partner na nacionalnoj i međunarodnoj razini u području kvalitete zdravstvene zaštite i socijalne skrbi te procjene zdravstvenih tehnologija.