Temeljem javnog natječaja za popunu radnog mjesta Višeg savjetnika u Službi za kvalitetu i edukaciju – 1 izvršitelj (m/ž) – na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca, objavljenog na web stranici Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi i u „Narodnim novinama“ broj 56/2018 od 20. lipnja 2018. godine, nakon svih pristiglih prijava, s kandidatima čije su prijave bile pravovremene, pravodobne i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, održan je razgovor kojim su provjerena stručnost i radno iskustvo relevantno za obavljanje poslova traženog radnog mjesta te odsustvo sukoba interesa.

 

Nakon provedenog postupka selekcije, za navedeno radno mjesto izabran je sljedeći kandidat:

  1. Tanja Kauzlarić-Lovrić, dipl. oec.