Pregled zakonskih i podzakonskih propisa kojima se utvrđivao djelokrug poslova Agencije na području osiguranja i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite, akreditacije u zdravstvu, procesa procjene zdravstvenih tehnologija, osiguranja i unapređenja kvalitete socijalnih usluga i akreditacije nositelja djelatnosti socijalne skrbi, te drugi opći akti Agencije.