UPRAVNO VIJEĆE

RAVNATELJ

URED RAVNATELJA
SLUŽBA ZA AKREDITACIJU
SLUŽBA ZA
KVALITETU I EDUKACIJU
SLUŽBA ZA
RAZVOJ, ISTRAŽIVANJE I ZDRAVSTVENE TEHNOLOGIJE
SLUŽBA ZA
PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE
SLUŽBA ZA EKONOMSKE POSLOVE