Edukativni materijali za pacijente i korisnike sadrže HTA pojmovnik te Vodič za sudjelovanje bolesnika u procesu procjene zdravstvenih tehnologija na engleskom jeziku. U tijeku je prijevod na hrvatski i prilagodba na nacionalnu razinu dijela navedenog materijala.