eunethtaeu
 
Naša Agencija (Služba za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije), u ožujku 2010. godine postala je „EUnetHTA Partner“ (imenovanjem sa strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH), s punim pravom glasovanja i članstvom na Plenary Assembly. Aktivno  smo sudjelovali u svim preuzetim aktivnostima u nekoliko Radnih paketa (engl. WPs);
 
Radni paket WP8, Strategy and business model development
Naša Agencija sudjelovala je u dvije osnovne aktivnosti; prvu aktivnost koordinirala je AHTAPol (Poljska Agencija za HTA), a vezana je uz komponentu olakšavanja donošenja nacionalne strategije za trajni razvoj i održanje HTA; drugu aktivnost koordinirala je ISC III iz Španjolske, a vezana je uz komponentu edukacije i stvaranja kapaciteta za HTA. Navedene aktivnosti rezultirale su 2011. sa završnim dokumentima: 
 
“Faciliation of national strategies for continuous development and sustainability of HTA, Analysis and recommendations” i “Report of the specific line for HTA training and capacity building”.
 
Radni paket WP4, Strand B, Development of two Core HTAs
2011. godine započet je aktivan rad u WP4, strand B: u travanju 2011. godine na Core HTA on SCREENING: Abdominal aorta aneurysm screening i Core HTA on DIAGNOSTIC: Genetic tests for breast cancer, kao osnove za buduće učinkovite, transparentne, neovisne i stručne procjene zdravstvenih tehnologija na europskoj razini, uz daljnju prilagodbu istih na nacionalne razine. U prvom je Služba sudjelovala kao recenzent, a u drugom Core HTA kao Glavni istraživač u Domeni Kliničke učinkovitosti, koristeći metodologiju izrade sustavnog pregleda za pronalaženje odgovora na pitanja izabranih elemenata navedenog Core HTA.
 
Radni paket WP7B, Collaboration on (pre- coverage) assessment
2011. godine Služba je odgovorila na poziv Radnog paketa 7, na zajedničku suradnju s LBI- HTA iz Austrije. Kao rezultat navedene suradnje objavljen je završni dokument međunarodne procjene zdravstvene tehnologije: Zechmeister I, Huc M. Anti- VEGF in diabetic macular oedema: A systematic review. Decision Support Document No.43. 2011.http://eprints.hta.lbg.ac.at/917/1/DSD_43_english.pdf
 
Sukladno Hrvatskim smjernicama za procjenu zdravstvenih tehnologija navedeni HTA dokument bit će prilagođen na nacionalnu razinu ukoliko to bude zatražilo MZSS RH, HZZO ili Uprave bolnica.
 
U suradnji s Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE) kao prvim autorom i voditeljem projekta na području novih medicinskih proizvoda s najvišim stupnjem rizika za korisnika (klasa III) izrađen je dokument na engleskom jeziku:
Hulstaert F, Neyt M, Vinck I, Stordeur S, Huić M, Sauerland S, Kuijpers MR, Abrishami P, Vondeling H, Van Brabandt H. The pre-market clinical evaluation of innovative high-risk medical devices. Health Services Research (HSR). Brussels: Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE). 2011. KCE Report 158C. 
http://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/kce_158c_innovative_high-risk_medical_devices_0.pdf
 
Navedeni dokument ima veliku važnost radi predstojećih izmjena Europske Direktive o medicinskim proizvodima, a na značajan odjek upućuje i komentar u BMJ News, Billingsley M. Clinical data on high risk medical devices should be made publicly available, BMJ 2011; 342:d4162
 
U svibnju 2012. godine na Plenarnoj skupštini Europske mreže za procjenu zdravstvenih tehnologija (European network of Health Technology Assessment-EUnetHTA) u Portugalu,  voditeljica Službe dr. Huić izabrana je za Predsjednicu Plenarne skupštine Europske mreže za procjenu zdravstvenih tehnologija („Chair of the Plenary Assesmbly EUnetHTA“) u dvogodišnjem mandatu.